Podmínky pro stornování pobytu

V případě, že uzavřená dohoda nebo smlouva je ze strany klienta nebo zprostředkovatele formou odstoupení zrušena (storno), je klient nebo zprostředkovatel povinen toto oznámit ubytovateli, a to formou faxové, emailové nebo poštovní zprávy. Zrušit smlouvu o ubytování je možné jen před zahájením ubytování.

Pro případ zrušení objednaného ubytování se sjednávají tyto storno podmínky:

  • ve výši 15% z ceny celkové služby při doručení storno zprávy ubytovateli do 60 dnů před nástupem
  • ve výši 50% z ceny celkové služby při doručení storno zprávy ubytovateli do 59 - 31 dnů před nástupem
  • ve výši 80% z ceny celkové služby při doručení storno zprávy ubytovateli do 30 - 8 dnů před nástupem
  • ve výši 100% z ceny celkové služby při zrušení smlouvy nebo dohody v době kratší než 7 dní před nástupem nebo v nenastoupení ubytování klienta bez předcházející zprávě o stornování pobytu